Aktualnie przeglądasz:Rzeki w Polsce

O rzece San

O rzece San

San jest rzeką w Karpatach ,konkretnie w Kotlinie Sandomierskiej. Jest  prawym dopływem Wisły, ciągnie się na długości 443 km. Źródła tej rzeki znajdują się w Bieszczadach na obszarze Ukrainy. Na długości 55 km jest rzeką graniczną miedzy Polską a Ukrainą. Głównymi dopływami Sanu są: Lubaczówka, Tanew (prawy dopływ), Osława, Wisłok (lewy dopływ). San jest rzeką, […]

Read More of O rzece San

Nad Pilicę?

Nad Pilicę?

Pilica jest to najdłuższy lewy dopływ Wisły. Rzeka ta rozciąga się na długości 319 km. Jej źródła  usytuowane są  na Wyżynie Częstochowskiej. Rzeka ta przepływa przez krainy takie jak: Wyżyna Małopolska, Wzniesienia Południowomazowieckie, czy Nizina Środkowomazowiecka. Ujście Pilicy znajduje się w Dolinie Środkowej Wisły. Głównymi dopływami tej rzeki są: Czarna, Drzewiczka (prawy dopływ), Luciąża, Wolborka […]

Read More of Nad Pilicę?

Atrakcje Nysy Łużyckiej

Atrakcje Nysy Łużyckiej

Nysa Łużycka jest rzeką przepływającą przez trzy kraje. Polskę, Czechy i Niemcy. Jest to naturalna granica miedzy naszym państwem a Niemcami. Rzeka ta jest lewym dopływem Odry. Nysa Łużycka nie jest rzeką bardzo długą. Płynie na dystansie 252 km. Źródła tej rzeki mają swój początek w czeskich Górach Izerskich. Rzeka Ta obfituje w faunę i […]

Read More of Atrakcje Nysy Łużyckiej

Królowa Odra

Królowa Odra

Odra jest rzeką położoną na terenie trzech państw: Polski, Czech i Niemiec. Jest to kolejna rzeka graniczna Polski i Niemiec. Odra ma rozciąga się na długości 854 km, z czego 742 km rzeki znajduje się w Polsce, a swoje źródła ma w czeskich Sudetach Wschodnich konkretnie na południowo-wschodnim zboczu wzgórza Fidluv Kopec w Górach Odrzańskich […]

Read More of Królowa Odra

Piękny Dunajec

Piękny Dunajec

Dunajec jest rzeką na południu polski położoną w Karpatach i Kotlinie Sandomierskiej. Jest to prawy dopływ Wisły. Nie jest to rzeka bardzo długa. Rozciąga się na dystansie około 247 km. Jest to rzeka górska, która obfituje w wodę o silnym spadku. Główne dopływy Dunajca to: Białka, Poprad, Biała (prawy dopływ), Łososina (lewy dopływ). Rzeka ta […]

Read More of Piękny Dunajec

Nad Bzurą

Nad Bzurą

Bzura jest to lewy dopływ Wisły. Rozciąga się na długości ok 166 km, rzeka ta leży na Nizinie Środkowopolskiej. Swoje źródła ta rzeka ma w Lesie Łagiewnickim, znajdującym się w administracyjnych granicach miasta Łodzi. Rzeka ta jest szczególnie kojarzona z początkiem II Wojny Światowej, konkretnie z największą bitwą kampanii wrześniowej, która odbyła się w dniach […]

Read More of Nad Bzurą