Historia wędkarstwa

Historia wędkarstwa

W rzeczywistości wędkarstwo znane jest od tysiącleci, choć z początku było to zajęcie przeznaczone jedynie dla najbogatszej części społeczeństwa. Wędkarstwo rozwijało się dość dobrze, ale najszybciej zwłaszcza w krajach szybko rozwijających się – zachodnich. O wędkarstwie wspominało wielu twórców dawnych czasów, między innymi: Publiusz Owidiusz Naso, Marcus Valerius Martialis, Claudius Aelianus itd. Ten rodzaj rekreacji na ziemiach Polskich najlepiej rozwijał się w okresie zaboru austryjackiego, kiedy to stosunki prawne były bardzo liberalne. W tamtych czasach wędkarstwo nazywane było sportem wędkowym, a ryby dla osób uboższych stanowiły główny i bardzo ważny dodatek do dość jarskiego jadłospisu. W XIX wieku rybactwo indywidualne stało się mocno utrudnione za sprawą wprowadzenia przepisów ustawy rybackiej oraz rozwinięciu działalności Krajowego Towarzystwa Rybackiego. Wówczas ustanowiono różne rewiry połowów, które przynależne były do różnych użytkowników. Zaczęto więc tworzyć grupy integracyjne na gruncie towarzyskim i rekreacyjnym. W 1907 roku zarejestrowane prawnie zostało Towarzystwo Miłośników Sportu Wędkarskiego w Krakowie. Od tego czasu rozpoczęto tworzenie podobnych organizacji w całej Małopolsce. Z czasem powstał projekt utworzenia Polskiego Związku Rybackiego – jako organizacji centralnej.

Dodaj komentarz


Komentarze są wyłączone