Jak zostać wędkarzem

Jak zostać wędkarzem

Aby zostać pełno prawnym wędkarzem w naszym kraju i łowić na Polskich rzekach obowiązkiem jest posiadanie karty wędkarskiej. Taki dokument wydawany jest dożywotnio, co oznacza, że ważny jest on do końca życia danej osoby, która go uzyskała. Kartę tą otrzymać mogą osoby powyżej 14 roku życia i dorosłe. Wydaje ją starostwo powiatowe właściwe dla miejsca zamieszkania osoby starającej się o nią. Z posiadania karty wędkarskiej zwolnione są jedynie osoby poniżej 14 roku życia. Zezwala się na połów ryb przez nie, tylko i wyłącznie pod opieką osób dorosłych – pełnoletnich, które posiadają taką kartę uprawniającą do łowienia ryb na rzekach Polskich. Aby otrzymać kartę wędkarską każda osoba musi przystąpić do specjalnego egzaminu dotyczącego przepisów wędkowania, czyli Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR). Egzamin odbyć można w oddziale Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW)lub też w okręgu. Opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi 20 złotych – ulgowa 10 złotych. Natomiast opłata za wydanie karty to koszt 10 złotych. Ponadto każda osoba musi opłacić również wydanie legitymacji – 5 złotych, Wpisowe – 25 złotych, składkę członkowską oraz składkę okręgową – te uzależnione są od wieku członka. Oczywiście nie ma przymusu by zostać członkiem PZW, jednak daje to pewnego rodzaju przywileje. Między innymi możliwość posiadania niższych opłat za połów w danych miejscach.

Dodaj komentarz


Komentarze są wyłączone