Metody nazewnictwa żagli

Metody nazewnictwa żagli

Pewne sportowe lub rekreacyjne zajęcie łączy ze sobą określone nazewnictwo. Turystyka rzeczna to zajęcie, które składa się z szeregu określonego słownictwa. Głównym elementem jest żagiel, które określa się szeregiem różnych pojęć. Żagiel trójkątny określa poszczególne rogi i krawędzie. Róg halsowy to element, który jest przednią częścią, mocowany do sztagownikach przy sztakslach. Jest to miejsce sztagu do pokładu, który przy żaglach jest stawiany na bomie. Róg fałowy to róg, do którego mocuje się fał, zwany inaczej liną stawiającą żagiel. Róg szotowy to element, który jest rogiem, do którego mocuje się liny, służące do ustawiania żagla względem wiatru. Krawędzie żagla nazywane są odpowiednio likiem przednim, który jest krawędzią przednią żagla, likiem dolnym, który jest krawędzią dolną oraz likiem wolnym, stanowiącym krawędź tylną. Nazewnictwo to jest związane z żaglem trójkątnym. Przy żaglach czworokątnych dodatkowo występuje róg gaflowy oraz lik górny. Często występuje także pojęcie tak zwanego brytu. Jest to pas, z którego składa się żagiel, z odpowiednio skrojonych i pozszywanych kawałków. Na jachtach występują także drzewce, które występują pod nazwą masztów, bomów, gafli i rej. Maszty to pionowe elementy, które skierowane z pokładu w kierunku nieba, bomy to poziome elementy.

Dodaj komentarz


Komentarze są wyłączone