Żeglarstwo śródlądowe

Żeglarstwo śródlądowe

Każda forma pewnej dziedziny ma swoje określone cechy, które pozwalają ją wyróżnić od innych. Uprawiając określoną formę żeglarstwa, mamy do czynienia z pewnymi cechami, które ją charakteryzują. Żeglarstwo śródlądowe to odmiana turystyki rzecznej, która jest stosunkowo najbezpieczniejsza spośród pozostałych form. Pływanie odbywa się w blisko i krótko. W nocy jest możliwość zorganizowania szybko postoju, można stanąć przy brzegu lub w wybranym, najbliższym porcie. W przypadku nieszczęśliwych wypadków organizacja pomocy odbywa się szybko i sprawnie, ponieważ ewentualna pomoc nie ma problemu z dotarciem na miejsce zdarzenia. Jeśli nasz jacht ulegnie określonej awarii, także w szybkim czasie można zorganizować pomoc techniczną lub przybić do bezpiecznego miejsca. Jeśli podczas żeglowania dopadnie nas załamanie pogody, możemy szybko schronić się w bezpiecznym miejscu. Tak jak każda inna forma żeglarstwa, żeglarstwo śródlądowe wymaga pewnych umiejętności, które pozwalają na bezpieczne przemieszczanie się na obranym szlaku. Choć wydaje się, że jest to bezpieczna forma żeglowania tak jak w każdym innym zakresie należy ściśle przestrzegać pewnych zasad. Tu także potrzebna jest wyobraźnia i wyszkolenie pewnych umiejętności. Bezpieczeństwo jest tu najważniejsze i nie można o nim zapomnieć.

Dodaj komentarz


Komentarze są wyłączone